PROJEKT

 

Wskazówki 

Przy składaniu zamówienia na wykonanie projektu prosimy zastanowić się nad pożądanym stylem, kolorystyką oraz umiejscowieniem logotypów. 

  

Kolory

W celu jak najlepszego odzwierciedlenia pożądanych kolorów korzystaj z palety kolorów Viking Sport lub Pantone Solid Coated.

  

Grafika i Logotypy

Wszystkie materiały powinny być zapisane w formacie wektorowym (.eps, .ai, .cdr, .svg).

  

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektowania, prosimy o zapoznanie się z plikiem pdf Projekt Viking Sport.

 

ZAMÓWIENIE 

 

Zaliczka 

Zamówienia zostaną przekazane do produkcji po otrzymaniu zaliczki.  Opłata może zostać dokonana przelewem bankowym.  

 

Odwołanie zamówień 

Klient, który wycofa zamówienie po otrzymaniu przez nas zaliczki musi liczyć się z tym, że jeśli zamówienie zostało już przekazane do produkcji zaliczka zostanie potraktowana jako koszt produkcji. Jeśli zamówienie nie zostało przekazane do produkcji zaliczka pomniejszona o koszty projektu może by zwrócona. 

 

Dostawa 

Realizacja zamówień jest zgodna z kolejnością zgłoszeń. Proszę składać zamówienia jak najwcześniej. Największe ilości zamówień otrzymujemy w okresie grudzień - czerwiec. Data wysyłki zamówienia zależy od terminu dostarczenia pełnej specyfikacji zamówienia. Dostawa jest podporządkowana terminarzowi produkcji. Dopóki data dostarczenia nie zostanie ustalona pisemnie dostawa może się przesunąć w czasie. Można zarezerwować miejsce w produkcji. Klient ponosi koszty dostawy.

  

Zmiany 

Po zaakceptowaniu projektu i rozpoczęciu produkcji żadne zmiany nie mogą zostać zrobione w projekcie lub zamówieniu, ale jeżeli klient zgodzi się na poniesienie dodatkowych kosztów - jest to możliwe. 

 

Próbki jakości i rozmiarów 

Próbki materiałów i rozmiarów są przeznaczone tylko do wglądu. Próbki są wysyłane po wpłaceniu kaucji i w interesie klienta leży aby zostały odesłane z powrotem w dobrym stanie. Klient jest obciążony opłatami dostawy. Nie odesłane w terminie próbki zostają uznane za sprzedane.

  

Logo 

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia naszego logo na wszystkich zamówionych produktach.